صفحه اصلی نوبت دهی اینترنتی خدمات دانستنی ها جشنواره ها ارتباط با ما
انواع روش‌های قالیشویی
■ انواع روش‌های قالیشویی
در روش‌هاي كاملاً قديمي، معمولاً فرش را در درون نهرهاي روان آب قرار داده و پس از آنكه فرش به‌خوبي خيس مي‌گرديد، آن را به بيرون منتقل می‌کردند و با مواد شوينده‌اي چون: چوبك و ساير شوينده‌هاي قديمي و به كمك پاروهاي بزرگ مي‌شستند. سپس فرش را دوباره به نهر آب فرو برده و كار زدودن مواد شوينده را آغاز مي‌كردند. به اين ترتيب بر اثر حركت دائمي آب بر روي فرش و كشيدن پارو بر روي آن، پس از مدت كوتاهي مواد شوينده به‌خوبي برطرف و فرش پاكيزه مي‌گرديد. سپس فرش‌ها را بر روي صخره‌ها و سنگ‌هاي اطراف رودخانه و در مقابل نور آفتاب قرار مي‌دادند ...

در روش‌هاي كاملاً قديمي، معمولاً فرش را در درون نهرهاي روان آب قرار داده و پس از آنكه فرش به‌خوبي خيس مي‌گرديد، آن را به بيرون منتقل می‌کردند و با مواد شوينده‌اي چون: چوبك و ساير شوينده‌هاي قديمي و به كمك پاروهاي بزرگ مي‌شستند. سپس فرش را دوباره به نهر آب فرو برده و كار زدودن مواد شوينده را آغاز مي‌كردند. به اين ترتيب بر اثر حركت دائمي آب بر روي فرش و كشيدن پارو بر روي آن، پس از مدت كوتاهي مواد شوينده به‌خوبي برطرف و فرش پاكيزه مي‌گرديد. سپس فرش‌ها را بر روي صخره‌ها و سنگ‌هاي اطراف رودخانه و در مقابل نور آفتاب قرار مي‌دادند و به اين ترتيب پس از دو یا سه روز فرش كاملاً خشك مي‌گرديد. در برخي موارد ديده مي‌شود كه براي آبگيري فرش، پس از خارج كردن آن از داخل رودخانه، آن را لوله يا تا كرده و لگد كرده يا با پارو مي‌كوبند تا آب آن به‌خوبي گرفته شود و سپس جهت خشك شدن، فرش را پهن مي‌كردند.

 

Menu