صفحه اصلی نوبت دهی اینترنتی خدمات دانستنی ها جشنواره ها ارتباط با ما
انواع طرح های فرش
■ انواع طرح های فرش
اساس تمامی طرح‌های شاه‌عباسی بر مبنای کاربرد گل معروف شاه‌عباسی در این طرح است. گل‌های شاه‌عباسی به همراه بندهای ختایی و گاه تلفیقی با اسلیمی‌ها، انواع مختلفی از نقوش فرش را ایجاد می‌کنند. انواع طرح‌های این گروه عبارتند از: شاه‌عباسی لچک ترنج، شاه‌عباسی افشان، شاه‌عباسی درختی، شاه‌عباسی شیخ صفی، شاه‌عباسی جانوری، شاه‌عباسی هفت رنگ و.. ...

اساس تمامی طرح‌های شاه‌عباسی بر مبنای کاربرد گل معروف شاه‌عباسی در این طرح است. گل‌های شاه‌عباسی به همراه بندهای ختایی و گاه تلفیقی با اسلیمی‌ها، انواع مختلفی از نقوش فرش را ایجاد می‌کنند. انواع طرح‌های این گروه عبارتند از: شاه‌عباسی لچک ترنج، شاه‌عباسی افشان، شاه‌عباسی درختی، شاه‌عباسی شیخ صفی، شاه‌عباسی جانوری، شاه‌عباسی هفت رنگ و..

Menu