صفحه اصلی نوبت دهی اینترنتی خدمات دانستنی ها جشنواره ها ارتباط با ما
■ رفوگری

رفوگری

مواردی از قبیل رطوبت، حشرات موذی (بید)، برخورد اشیاء تیز، آتش و مواد شیمیایی و ...، هرکدام در آسیب رساندن به فرش موثر می‌باشند. پس اگر بگوییم که امید اول این ارکان، در صورت عیب‌دار شدن قالی، به دستان توانمند استاد رفوگری بستگی دارد، گزاف نگفته‌ایم. چرا که کلیه‌ی اصلاحات بعدی، از جمله تعویض گره‌ها، شکستگی شاخه‌ها، غلط‌بافی‌ها، پاره‌گی پود یا چله و آخر پارگی قالی بر روی دار، باید توسط استاد رفوگر رفع گردد.

وسایل رفوگری:

شانه یادفتین، قلاب، قلاب پشت، قلاب خواو مشهدی «قلاب خواب»، چاقو، چاقو «کارد بی نوک»، چاقو و چنگال، چاقوی بافت، سوزن، دستگاه چوبی یا دار رفوگری (چار چوب)، قاشین، کیله برس قالی، قیچی معمولی یا صاف، قیچی پرداخت، انبردست یا دم باریک، سوزن شیرازه، تخته شیب دار، موم، انگشتانه، درفش، میخ کش

                                                                                                                                                                              

Menu