صفحه اصلی نوبت دهی اینترنتی خدمات دانستنی ها جشنواره ها ارتباط با ما
■ اصلاح پارگی فرش

اصلاح پارگی

سوزنکاری

 معمولاً فرش بر اثر آبدیدگی و تا زدن به مدت چند روز و با قرار گرفتن در محل مرطوب پوسیده می شود. در این حالت چنانچه قالی را از عرض و یا طول تا نمایند و کمی فشار بدهند، تارها و پودها پاره شده و صدای شکستگی از آنها شنیده می شود. باید دانست که سوزانکاری بعد از عمل ترمیم پارگیها و سوراخهای بزرگ و کوچک، در اطراف سوراخ انجام می گیرد

وسایل مورد نیاز سوزن کاری:

 • سوزن

 • نخ چله آماده و تابیده متناسب با قالی

 • دمباریک

 • درفش

 • موم (برای کشیدن بر روی نخ چله یا به اصطلاح نخ سون کاری)

 • سوزن کاری در عرض قالی

Menu