صفحه اصلی نوبت دهی اینترنتی خدمات دانستنی ها جشنواره ها ارتباط با ما
■ رفوگری خدمات جانبی

رفوگری خدمات جانبی

عملیاتی كه به نوعی در تكمیل و یا رفع نواقص فرش انجام می شود زیر مجوعه ی رفوگری و عملیات تكمیلی فرش می باشد. معمولاً پس از اتمام بافت و یا شستشو فرش، برخی عملیات و اقدامات لازم جهت حفظ بیشتر سلامتی فرش و حتی بر طرف نمودن برخی از معایب صورت می گیرد.

Menu