صفحه اصلی نوبت دهی اینترنتی خدمات دانستنی ها جشنواره ها ارتباط با ما
■ انواع گره در ریشه ها و تزیین آنها

انواع گره در ریشه هاو تزیین آنها

گلیم بافی فرش در دو سوی آن یكی از راه های افزایش عمر فرش و جلوگیری از ریختن و خارج شدن گره آن می باشد. اگر گلیم بافی فرش به هر دلیل شُل شده باشد و یا تشخیص داده شود كه مقدار آن، مقاومت لازم برای حفاظت فرش را ندارد، معمولاً در انتهای ریشه های فرش، اقدام به گره زدن می نمایند. این امر به ویژه در فرش های كهنه كه در معرض شست و شو قرار می گیرند بسیار حایز اهمیت است. مهمترین و متداول ترین این گره ها عبارتند از:

دو گره

گره نخودی

گره پنجره ای

Menu