صفحه اصلی نوبت دهی اینترنتی خدمات دانستنی ها جشنواره ها ارتباط با ما
■ لکه برداری

روشهای لکه زدایی:

اول: هر کدام از لکه ها را که قابل برداشتن است، بوسیله قاشق بردارید.

دوم: محلولی از سرکه سفید، شامپوی فرش و آب ولرم را تهیه کرده و در محل لکه بریزید.

سوم: پارچه سفید و تمیزی که به تینر یا الکل سفید آغشته شده است بر روی محل لکه قرار داده و مالش دهید.

چهارم: محلولی از شامپوی فرش و آب ولرم تهیه نمایید.

پنجم: پارچه سفید و تمیزی که آغشته به محلول شامپوی فرش و آب ولرم می باشد بر روی محل لکه قرار دهید.

ششم: محل لکه را طوری مالش دهید که مواد لکه زا بطور کامل در محلول حل شوند.

            هفتم: با یک پارچه سفید و خشک محل لکه را بطور کامل مالش دهید تا اثرات لکه و آب حاوی آن بخوبی پاک شده و جمع گردد

Menu